Jahon tarixi videokursi

Jahon tarixini biz bilan o‘rganing. Har bir hodisa va voqealarni tushunarli, esda qolarli darajada yorqin va chuqur tahlil asosida o‘rgatiladi. Siz uchun 300 dan ortiq videolar va 4000 dan ortiq testlar berilgan

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Tarixga qiziqish

Kurs haqida

Tarix bu – insoniyat hayoti, o‘tmishni anglash, tarixda yo‘l qo‘yilgan mudhish xatolardan kerakli xulosalar chiqarish, tinch va go‘zal kelajak sari intilish demakdir. Tarixsiz kelajak yo‘q, shuning uchun o‘tmishni o'rganamiz va o‘z kelajagimizni asrlar osha yashagan avlodlarimizning boy tajribasidan kelib chiqib quramiz. Tarix fani qolgan fanlardan aynan hayotimizdagi haqiqatlarni o‘rganishdek alohida xususiyati bilan ajralib turadi.

Butunjahon tarixiy jarayoni odamzod jamiyati paydo bo‘lishidan boshlanadi va umumiy farqli xususiyatlaridan kelib chiqib xronologik davrlarga bo‘linadi.

Biz sizga taqdim etayotgan Jahon tarixi fanidan videokurs Qadimgi dunyo tarixidan boshlanib, yangi tariximizni ham qamrab oluvchi qismlardan tashkil topgan bo‘lib, sizga bu fanlarni mustaqil ravishda chuqurroq va qiziqroq tartibda o‘zlashtirishga yordam beradi. Videokursda maktab va akademik litsey darsliklaridagi barcha mavzular qamrab olingan bo‘lib, har bir video maruzadan so‘ng, maruza matnlarni o‘qishingiz va darslarni o‘zlashtirish darajangizni tekshirish uchun testlarni ishlab ko‘rishingiz mumkin.

Test va imtihon sinovlariga tayyorgarlik ko‘rish davomida asosiy tarixiy voqealar sodir bo‘lgan sanalarni eslashingiz, bu hodisalarning mohiyatini tushunishingiz, tarixiy shaxslar faoliyati bilan tanishishingiz, tarix fanining asosiy tushunchalari va tushunchalarini o‘rganishingiz kerak bo‘ladi.

Ushbu Jahon tarixi videokursi quyidagi darsliklar asosida tayyorlangan:

Qadimgi dunyo tarixi. 6-sinf. 2017. A.S. Sagdullayev va V.A. Kostetskiy
Jahon tarixi. 7-sinf. 2017. T.O‘. Salimov va F.E. Sultonov
Jahon tarixi. 8-sinf. 2014. U. Jo‘rayev va boshqalar
Jahon tarixi. 9-sinf. 2017. M. Lafasov va boshqalar
Jahon tarixi. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. 2014. M. Lafasov va boshqalar
Jahon tarixi. 10-sinf. 2017. S. Ergashev va boshqalar

Darslikka to‘lov o‘tkazishdan avval bepul demo darsni ko‘rib, videokurs haqida kengroq tushuncha olishingiz mumkin.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Eng qadimgi tuzum. Qadimgi Sharq (BEPUL)
1.1 Eng qadimgi tuzum (BEPUL)
 • 5
 • 0
 • 5
 • 4
1.2 Qadimgi Misr
 • 6
 • 0
 • 4
 • 5
1.3 Qadimgi Mesopotamiya, Bobil podsholigi, Old Osiyo davlatlari, Ahamoniylar davlati
 • 4
 • 0
 • 3
 • 4
1.4 Qadimgi Hindiston va Xitoy
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
1.5 Qadimgi O'rta Osiyo
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 2: Qadimgi Yunoniston va Rim. Mil. avv. VI – mil. III asrlarda O‘rta Osiyo
2.1 Qadimgi Yunoniston
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
2.2 Qadimgi Yunonistonda fan va madaniyat
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
2.3 Mil. avv. VI – mil. III asrlarda O‘rta Osiyo
 • 6
 • 0
 • 6
 • 6
2.4 Rim respublikasi
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
2.5 Rim imperiyasining qulashi
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
Bo‘lim 3: Ilk o‘rta asrlarda Yevropa va Osiyo
3.1 Ilk o‘rta asrlarda G‘arbiy Yevropa
 • 6
 • 0
 • 6
 • 6
3.2 Ilk o‘rta asrlarda Sharqiy Yevropa
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
3.3 Ilk o‘rta asrlarda Osiyo
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
Bo‘lim 4: Rivojlangan o‘rta asrlarda jahon xalqlari
4.1 Yevropa va Osiyoda o‘rta asrlar shaharlari
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.2 Salib yurishlari
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
4.3 Fransiya
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
4.4 Angliya va Germaniya
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.5 Rus knyazliklari
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.6 Madaniyat va san'at
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 5: O‘rta asrlarda Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari
5.1 Saljuqiylar, usmonli turklar va mo‘g‘ullar davlatlari
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
5.2 Sharqiy Osiyo va Hindiston
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
5.3 Amerika va Afrika. Madaniyat
 • 4
 • 0
 • 3
 • 2
Bo‘lim 6: XVI–XVIII asrlarda Yevropa, Amerika va Osiyo davlatlari (BEPUL)
6.2 Yevropa davlatlaridagi o‘zgarishlar
 • 0
 • 0
 • 7
 • 7
6.3 Angliya
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
6.4 AQSh, Fransiya, Germaniya va Rossiya
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
6.5 Osiyo davlatlari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
Bo‘lim 7: XIX asrning 70-yillarigacha Yevropa, Amerika, Osiyo va Afrika davlatlari
7.1 Yevropa davlatlari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
7.2 Amerika davlatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
7.3 Hindiston va Sharqiy Osiyo davlatlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
7.4 Osiyo va Afrika davlatlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
7.5 Ijtimoiy-siyosiy ta'limotlar, ilm-fan, adabiyot va san'at
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
Bo‘lim 8: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yevropa va Amerika davlatlari
8.1 Dunyoning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy manzarasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
8.2 Fransiya
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
8.3 Germaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.4 Buyuk Britaniya
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
8.5 AQSh
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
8.6 Lotin Amerikasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 9: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Sharqiy Yevropa, Osiyo va Afrika davlatlari
9.1 Podsho Rossiyasi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.2 Avstriya-Vengriya, Italiya va Bolqon davlatlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
9.3 Yaponiya, Xitoy, Hindiston
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
9.4 Eron, Afg‘oniston va Turkiya
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
9.5 Afrika davlatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 10: Birinchi jahon urushi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida fan va madaniyat
10.1 Birinchi jahon urushi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
10.2 Fan va madaniyatning rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
Bo‘lim 11: G‘arb mamlakatlari ikki urush oralig‘ida
11.1 Xalqaro munosabatlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
11.2 Sovet davlati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6
11.3 Germaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 5
11.4 Fransiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
11.5 Buyuk Britaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
11.6 Italiya. Ispaniya
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
11.7 Amerika Qo‘shma Shtatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
11.8 Lotin Amerikasi davlatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
Bo‘lim 12: Osiyo va Afrika davlatlari ikki urush oralig‘ida
12.1 Xitoy va Hindiston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
12.2 Turkiya. Eron. Afg‘oniston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
12.3 Yaponiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
12.4 Arab davlatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
12.5 Janubiy va Tropik Afrika davlatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 13: Ikkinchi jahon urushi va uning oqibatlari
13.1 Ikkinchi jahon urushi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 5
13.2 Urushdan so‘ng dunyo siyosati va hayotidagi o‘zgarishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
13.3 Urushdan keyin G‘arb davlatlari taraqqiyotining o‘ziga xos xususiyatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Bo‘lim 14: XX asr 2-yarmi va XXI asr boshlarida G‘arb mamlakatlari
14.1 AQSh
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
14.2 Lotin Amerikasi davlatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
14.3 Buyuk Britaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
14.4 Fransiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
14.5 Germaniya Federativ Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
14.6 Italiya Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
14.7 Sovet davlati va uning parchalanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
14.8 Markaziy va Janubi–sharqiy Yevropa davlatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6
Bo‘lim 15: XX asr 2-yarmi va XXI asr boshlarida Afrika va Osiyo mamlakatlari
15.1 Yaponiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
15.2 Xitoy
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
15.3 Hindiston va Pokiston
 • 0
 • 0
 • 2
 • 6
15.4 Turkiya. Eron
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
15.5 Afg‘oniston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
15.6 Osiyoning yangi industrial davlatlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
15.7 Arab davlatlari
 • 0
 • 0
 • 6
 • 7
15.8 Tropik va Janubiy Afrika davlatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 16: MDH. Boltiqbo‘yi Respublikalari. XX asr – XXI asr boshlarida fan va madaniyat
16.1 Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
16.2 Markaziy Osiyo mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
16.3 Boltiqbo‘yi Respublikalari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
16.4 Fan va madaniyat
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6
Bo‘lim 17: 10-sinf. 1918 – 1939-yillarda G‘arb mamlakatlari
17.1 1918 – 1939-yillarda xalqaro munosabatlar va ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi, ilm-fandagi yutuqlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
17.2 1918 – 1939-yillarda ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi, ilm-fandagi yutuqlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.3 1918 – 1939-yillarda Buyuk Britaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
17.4 1918 – 1939-yillarda Fransiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.5 1918 – 1939-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.6 1918 – 1939-yillarda Germaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.7 1918 – 1939-yillarda SSSR
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
17.8 1918 – 1939-yillarda Italiya va Ispaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
17.9 1918 – 1939-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 18: 1918 – 1939-yillarda Sharq davlatlari va Afrika mamlakatlari. Ikkinchi jahon urushi
18.1 1918 – 1939-yillarda Yaponiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
18.2 1918 – 1939-yillarda Xitoy va Hindiston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
18.3 1918 – 1939-yillarda Turkiya va Eron
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
18.4 1918 – 1939-yillarda Afrika mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
18.5 Ikkinchi jahon urushi va uning yakunlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
18.6 Ikkinchi jahon urushidan keyingi xalqaro munosabatlar: «sovuq urush»ning boshlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 19: 1946 – 1991-yillarda G‘arb va Sharq mamlakatlari
19.1 1946 – 1991-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
19.2 1946-1991-yillarda Sovet Ittifoqi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
19.3 1946 – 1991-yillarda Buyuk Britaniya va Fransiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
19.4 1946 – 1991-yillarda Germaniya va Italiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
19.5 1946 – 1991-yillarda Yaponiya va Osiyoning yangi industrial mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
19.6 1946 – 1991-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
19.7 1946 – 1991-yillarda Hindiston va Pokiston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
19.8 1946 – 1991-yillarda Turkiya, Eron va Afg‘oniston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Bo‘lim 20: 1946 – 1991-yillarda Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari. Fan va madaniyatning rivojlanishi
20.1 1946 – 1991-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
20.2 1946 – 1991-yillarda Afrika mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
20.3 XX asrning ikkinchi yarmida fan va madaniyatning rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 21: 11-sinf. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida dunyo mamlakatlari
21.1 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida xalqaro munosabatlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
21.2 Sharqiy Yevropa mamlakatlarida demokratik inqiloblar va sotsialistik lagerning parchalanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
21.3 Sovet davlatining parchalanishi va sobiq sovet respublikalarida mustaqillikning e’lon qilinishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 22: 1991 – 2017-yillarda dunyo mamlakatlari
22.1 Rossiya Federatsiyasi. Ukraina, Belarus va Moldova respublikalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
22.2 Boltiqbo‘yi va Kavkazorti davlatlari. Markaziy Osiyo davlatlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 10
22.3 G‘arb mamlakatlarida integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashuvi. Yevropa Ittifoqi va AQSH munosabatlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
22.4 Amerika Qo‘shma Shtatlari va Germaniya Federativ Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
22.5 Buyuk Britaniya, Fransiya va Italiya
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
22.6 Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari. Xitoy Xalq Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
22.7 Yaponiya va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
22.8 Hindiston va Turkiya Respublikalari. Eron Islom Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 5
22.9 Pokiston va Afg‘oniston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
22.10 Suriya va Iroq. Isroil davlati va Falastin muammosi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
22.11 Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
Bo‘lim 23: Yangi mingyillik boshlarida jahon sivilizatsiyasi muammolari
23.1 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida globallashuv muammolari, harbiy, ekstremistik va ekologik xavf-xatarlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.2 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida barqaror rivojlanish va etno-ijtimoiy muammolar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
23.3 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san’at
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 1
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari