Jahon tarixi videokursi

Jahon tarixi videokursi

Jahon tarixini biz bilan o‘rganing. Har bir hodisa va voqealarni tushunarli, esda qolarli darajada yorqin va chuqur tahlil asosida o‘rgatiladi. Siz uchun 300 dan ortiq videolar va 4000 dan ortiq testlar berilgan

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Tarixga qiziqish

Kurs haqida

Tarix bu – insoniyat hayoti, o‘tmishni anglash, tarixda yo‘l qo‘yilgan mudhish xatolardan kerakli xulosalar chiqarish, tinch va go‘zal kelajak sari intilish demakdir. Tarixsiz kelajak yo‘q, shuning uchun o‘tmishni o'rganamiz va o‘z kelajagimizni asrlar osha yashagan avlodlarimizning boy tajribasidan kelib chiqib quramiz. Tarix fani qolgan fanlardan aynan hayotimizdagi haqiqatlarni o‘rganishdek alohida xususiyati bilan ajralib turadi.

Butunjahon tarixiy jarayoni odamzod jamiyati paydo bo‘lishidan boshlanadi va umumiy farqli xususiyatlaridan kelib chiqib xronologik davrlarga bo‘linadi.

Biz sizga taqdim etayotgan Jahon tarixi fanidan videokurs Qadimgi dunyo tarixidan boshlanib, yangi tariximizni ham qamrab oluvchi qismlardan tashkil topgan bo‘lib, sizga bu fanlarni mustaqil ravishda chuqurroq va qiziqroq tartibda o‘zlashtirishga yordam beradi. Videokursda maktab va akademik litsey darsliklaridagi barcha mavzular qamrab olingan bo‘lib, har bir video maruzadan so‘ng, maruza matnlarni o‘qishingiz va darslarni o‘zlashtirish darajangizni tekshirish uchun testlarni ishlab ko‘rishingiz mumkin.

Test va imtihon sinovlariga tayyorgarlik ko‘rish davomida asosiy tarixiy voqealar sodir bo‘lgan sanalarni eslashingiz, bu hodisalarning mohiyatini tushunishingiz, tarixiy shaxslar faoliyati bilan tanishishingiz, tarix fanining asosiy tushunchalari va tushunchalarini o‘rganishingiz kerak bo‘ladi.

Ushbu Jahon tarixi videokursi quyidagi darsliklar asosida tayyorlangan:

Qadimgi dunyo tarixi. 6-sinf. 2017. A.S. Sagdullayev va V.A. Kostetskiy
Jahon tarixi. 7-sinf. 2017. T.O‘. Salimov va F.E. Sultonov
Jahon tarixi. 8-sinf. 2014. U. Jo‘rayev va boshqalar
Jahon tarixi. 9-sinf. 2017. M. Lafasov va boshqalar
Jahon tarixi. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. 2014. M. Lafasov va boshqalar
Jahon tarixi. 10-sinf. 2017. S. Ergashev va boshqalar

Darslikka to‘lov o‘tkazishdan avval bepul demo darsni ko‘rib, videokurs haqida kengroq tushuncha olishingiz mumkin.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Eng qadimgi tuzum. Qadimgi Sharq (BEPUL)
1.1 Eng qadimgi tuzum (BEPUL)
 • 5
 • 0
 • 5
 • 4
1.2 Qadimgi Misr
 • 6
 • 0
 • 4
 • 5
1.3 Qadimgi Mesopotamiya, Bobil podsholigi, Old Osiyo davlatlari, Ahamoniylar davlati
 • 4
 • 0
 • 3
 • 4
1.4 Qadimgi Hindiston va Xitoy
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
1.5 Qadimgi O'rta Osiyo
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 2: Qadimgi Yunoniston va Rim. Mil. avv. VI – mil. III asrlarda O‘rta Osiyo
2.1 Qadimgi Yunoniston
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
2.2 Qadimgi Yunonistonda fan va madaniyat
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
2.3 Mil. avv. VI – mil. III asrlarda O‘rta Osiyo
 • 6
 • 0
 • 6
 • 6
2.4 Rim respublikasi
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
2.5 Rim imperiyasining qulashi
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
Bo‘lim 3: Ilk o‘rta asrlarda Yevropa va Osiyo
3.1 Ilk o‘rta asrlarda G‘arbiy Yevropa
 • 6
 • 0
 • 6
 • 6
3.2 Ilk o‘rta asrlarda Sharqiy Yevropa
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
3.3 Ilk o‘rta asrlarda Osiyo
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
Bo‘lim 4: Rivojlangan o‘rta asrlarda jahon xalqlari
4.1 Yevropa va Osiyoda o‘rta asrlar shaharlari
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.2 Salib yurishlari
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
4.3 Fransiya
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
4.4 Angliya va Germaniya
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.5 Rus knyazliklari
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.6 Madaniyat va san'at
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 5: O‘rta asrlarda Osiyo, Amerika va Afrika xalqlari
5.1 Saljuqiylar, usmonli turklar va mo‘g‘ullar davlatlari
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
5.2 Sharqiy Osiyo va Hindiston
 • 4
 • 0
 • 4
 • 4
5.3 Amerika va Afrika. Madaniyat
 • 3
 • 0
 • 3
 • 2
Bo‘lim 6: Yevropada yangi davrning shakllanishi
6.1 Buyuk geografik kashfiyotlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.2 Yangi davrning boshlarida G'arbiy Yevropa
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.3 Yevropada Reformatsiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.4 G'arbiy Yevropada Yangi davr madaniyatining shakllanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: XVI-XVIII asrlarda Yevropa va Amerika davlatlari
7.1 Angliyada qirol hokimiyatining kuchayishi. XVII asrdagi Angliya burjua inqilobi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.2 Xalqaro munosabatlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.3 Fransiyada mutlaq monarxiya. Buyuk Fransuz burjua inqilobi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.4 Buyuk Fransuz burjua inqilobining yakunlanishi va tarixiy ahamiyati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.5 Germaniya imperiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.6 Rossiya imperiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.7 XVIII asrda Shimoliy Amerika. Amerika Qo'shma Shtatlarining tashkil topishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.8 Ma'rifat Asri
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 8: XVI-XVIII-yillarda Osiyo va Afrika mamlakatlari
8.1 Osiyo mamlakatlari rivojlanishining asosiy xususiyatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Xitoy
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.3 Hindiston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.4 Yaponiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.5 Koreya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.6 Usmoniylar imperiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.7 Eron
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.8 Afrika mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 9: 1800-1870-yillarda Yevropa va Amerika mamlakatlari
9.1 Buyuk Britaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.2 Fransiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.3 Germaniya va Italiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.4 Rossiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.5 Amerika Qo'shma Shtatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.6 Lotin Amerikasi mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 10: 1800-1870-yillarda Osiyo va Afrika mamlakatlari
10.1 Hindiston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.2 Yaponiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.3 Koreya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.4 Usmoniylar Imperiyasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.5 Eron va Afg'oniston
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
10.6 Afrika xalqlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 11: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yevropa va Amerika davlatlari
11.1 Dunyoning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy manzarasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
11.2 Fransiya
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
11.3 Germaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.4 Buyuk Britaniya
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
11.5 AQSh
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
11.6 Lotin Amerikasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 12: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Sharqiy Yevropa, Osiyo va Afrika davlatlari
12.1 Podsho Rossiyasi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
12.2 Avstriya-Vengriya, Italiya va Bolqon davlatlari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
12.3 Yaponiya, Xitoy, Hindiston
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
12.4 Eron, Afg‘oniston va Turkiya
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
12.5 Afrika davlatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 13: Birinchi jahon urushi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida fan va madaniyat
13.1 Birinchi jahon urushi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
13.2 Fan va madaniyatning rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
Bo‘lim 14: 10-sinf. 1918 – 1939-yillarda G‘arb mamlakatlari
14.1 1918 – 1939-yillarda xalqaro munosabatlar va ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi, ilm-fandagi yutuqlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
14.2 1918 – 1939-yillarda ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvi, ilm-fandagi yutuqlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
14.3 1918 – 1939-yillarda Buyuk Britaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
14.4 1918 – 1939-yillarda Fransiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
14.5 1918 – 1939-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
14.6 1918 – 1939-yillarda Germaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
14.7 1918 – 1939-yillarda SSSR
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
14.8 1918 – 1939-yillarda Italiya va Ispaniya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
14.9 1918 – 1939-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 15: 1918 – 1939-yillarda Sharq davlatlari va Afrika mamlakatlari. Ikkinchi jahon urushi
15.1 1918 – 1939-yillarda Yaponiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
15.2 1918 – 1939-yillarda Xitoy va Hindiston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
15.3 1918 – 1939-yillarda Turkiya va Eron
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
15.4 1918 – 1939-yillarda Afrika mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
15.5 Ikkinchi jahon urushi va uning yakunlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
15.6 Ikkinchi jahon urushidan keyingi xalqaro munosabatlar: «sovuq urush»ning boshlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 16: 1946 – 1991-yillarda G‘arb va Sharq mamlakatlari
16.1 1946 – 1991-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
16.2 1946-1991-yillarda Sovet Ittifoqi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
16.3 1946 – 1991-yillarda Buyuk Britaniya va Fransiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
16.4 1946 – 1991-yillarda Germaniya va Italiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
16.5 1946 – 1991-yillarda Yaponiya va Osiyoning yangi industrial mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
16.6 1946 – 1991-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.7 1946 – 1991-yillarda Hindiston va Pokiston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.8 1946 – 1991-yillarda Turkiya, Eron va Afg‘oniston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Bo‘lim 17: 1946 – 1991-yillarda Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari. Fan va madaniyatning rivojlanishi
17.1 1946 – 1991-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.2 1946 – 1991-yillarda Afrika mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.3 XX asrning ikkinchi yarmida fan va madaniyatning rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 18: 11-sinf. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida dunyo mamlakatlari
18.1 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida xalqaro munosabatlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
18.2 Sharqiy Yevropa mamlakatlarida demokratik inqiloblar va sotsialistik lagerning parchalanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
18.3 Sovet davlatining parchalanishi va sobiq sovet respublikalarida mustaqillikning e’lon qilinishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 19: 1991 – 2017-yillarda dunyo mamlakatlari
19.1 Rossiya Federatsiyasi. Ukraina, Belarus va Moldova respublikalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
19.2 Boltiqbo‘yi va Kavkazorti davlatlari. Markaziy Osiyo davlatlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 10
19.3 G‘arb mamlakatlarida integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashuvi. Yevropa Ittifoqi va AQSH munosabatlari.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
19.4 Amerika Qo‘shma Shtatlari va Germaniya Federativ Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
19.5 Buyuk Britaniya, Fransiya va Italiya
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
19.6 Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari. Xitoy Xalq Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
19.7 Yaponiya va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
19.8 Hindiston va Turkiya Respublikalari. Eron Islom Respublikasi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 5
19.9 Pokiston va Afg‘oniston
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
19.10 Suriya va Iroq. Isroil davlati va Falastin muammosi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
19.11 Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
Bo‘lim 20: Yangi mingyillik boshlarida jahon sivilizatsiyasi muammolari
20.1 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida globallashuv muammolari, harbiy, ekstremistik va ekologik xavf-xatarlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
20.2 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida barqaror rivojlanish va etno-ijtimoiy muammolar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.3 XX asr oxiri – XXI asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot. Ilm-fan, adabiyot, san’at
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 14
93%
7%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari