Kimyo

Kimyo

Kimyo kursimiz umumiy kimyo va anorganik kimyoni o'z ichiga oladi.

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

Kurs haqida

Kimyo kursimiz 7-11 sinf maktab o'quvchilari, milliy sertifikatga tayyorlanuvchilar va abituriyentlar uchun mo'ljallangan. Barcha ma'lumotlar DTM tomonidan tasdiqlangan darsliklar asosida tayyorlangan.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Umumiy kimyo
1.1 Atom va atom yadrosi tarkibi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.2 Atom va molekula haqida tushuncha. Nisbiy va absolut massa. Modda miqdori
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.3 Kimyoning asosiy qonunlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.4 Gaz qonunlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.5 Ekvivalentlik
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.6 Kimyoviy reaksiya turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.7 Kvant sonlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.8 Moddaning agregat holatlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.9 Kimyoviy bog‘lanish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.10 Kristall panjaralar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.11 Kimyoviy reaksiya tezligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.12 Kimyoviy muvozanat
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.13 Eritma. Eritma konsentratsiyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.14 Eruvchanlik. Dispers sistemalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.15 Elektrolit dissotsilanish nazariyasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.16 Suvning dissotsilanishi. Suvning ion ko‘paytmasi. pH va pOH ko‘rsatgich
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.17 Tuzlar gidrolizi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.18 Ion almashinish reaksiyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.19 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.20 Elektroliz
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 2: Anorganik kimyo
2.1 Oksidlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.2 Asoslar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.3 Kislota
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.4 Tuzlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.5 Vodorod
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.6 Suv
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.7 VIIA guruh elementlari. Ftor, brom, yod
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.8 Xlor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.9 VIA guruh elementlari. Kislorod
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.10 Oltingugurt
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.11 Sulfat kislota
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.12 VA guruh elementlari. Azot
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.13 Nitrat kislota
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.14 Fosfor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.15 IVA guruh elementlari. Uglerod
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.16 Kremniy. Silikat sanoati
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.17 IA guruh elementlari. Litiy, natriy, kaliy
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.18 IIA guruh elementlari. Magniy, kalsiy
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.19 IIIA guruh elementlari. Aluminiy
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.20 IB guruh elementlari. Mis. Kumush. Oltin
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.21 IIB guruh elementlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.22 Xrom
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.23 Marganest
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.24 Temir. Cho’yan va po’lat ishlab chiqarish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 3
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari