Онлайн курсы по Биологии от самых опытных учителей нашей страны только в Prep.uz

Biologiya videokursi

Biologiyani biz bilan o‘rganing. Kursda siz uchun 200 dan ortiq videodarslar va bilimlaringizni tekshirib borish uchun 2000 dan ortiq testlar berilgan. Qiziq va tushunishga oson bo‘lishi uchun darslar rasmlar va videolar yordamida tushuntirilgan.

Содержание курса

Глава 1: Biologiya – tirik organizmlar haqidagi fan
1.1 Biologiya – hayot haqidagi fan
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.2 Tirik organizmlarning xususiyati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Biologiyani o'rganish usullari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.4 Hujayra – tiriklikning asosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 2: Tirik organizmlarning xilma-xilligi
2.1 Tirik organizmlar haqida umumiy ma'lumot
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Bakteriyalar dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Zamburug'lar dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 O'simliklar dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Tuban o'simliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.6 Yuksak o'simliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.7 O'zbekistonda keng tarqalgan dorivor va zaharli o'simliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.8 Hayvonot dunyosi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.9 Umurtqasiz hayvonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.10 Umurtqali hayvonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.11 Odam organlari sistemasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 3: Organizm va tashqi muhit
3.1 Ekologik omillar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 Tabiatni muhofaza qilish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 4: O‘simliklar dunyosi (БЕСПЛАТНО)
4.2 Hujayra va to‘qima
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
4.3 Ildiz
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 Poya
 • 3
 • 0
 • 2
 • 3
4.5 Barg
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.6 Gul
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
4.7 Meva va urug‘
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
Глава 5: O‘simliklar sistematikasi
5.1 Suv o‘tlari. Yo‘sinlar. Qirqbo‘g‘imlar. Qirqquloqlar
 • 5
 • 0
 • 4
 • 5
5.2 Ochiq va yopiq urug‘li o‘simliklar
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
5.3 Ikki urug‘pallali o‘simliklar (1-qism)
 • 5
 • 0
 • 4
 • 5
5.4 Ikki urug‘pallali o‘simliklar (2-qism)
 • 4
 • 0
 • 3
 • 4
5.5 Bir urug‘pallali o‘simliklar
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
5.6 O‘simliklar dunyosining rivojlanishi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 6: Hayvonlar dunyosi (БЕСПЛАТНО)
6.1 Hayvonlar to‘g‘risida umumiy ma‘lumot
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.2 Bir hujayrali hayvonlar (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
6.3 Ko‘p hujayrali hayvonlar: bo‘shliqichlilar tipi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.4 Yassi, to‘garak va halqali chuvalchanglar tiplari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 6
6.5 Mollyuskalar tipi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Глава 7: Bo‘g‘imoyoqlilar tipi
7.1 Qisqichbaqasimonlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
7.2 O‘rgimchaksimonlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
7.3 Hasharotlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
Глава 8: Xordalilar tipi
8.1 Lansetnik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Baliqlar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
8.3 Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
8.4 Sudralib yuruvchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
8.5 Qushlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 6
8.6 Sutemizuvchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 8
Глава 9: Odam organizmi va bezlar
9.1 Odam va uning salomatligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.2 Odam organizmining hujayraviy tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.3 Hujayra, to'qimalar, organ va organizm
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.4 Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.5 Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.6 Qalqonoldi, gipofiz, ayrisimon bez, buyrakusti, oshqozonosti va jinsiy bezlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 10: Tayanch-harakatlanish va qon aylanish sistemalari
10.1 Tayanch harakatlanish sistemasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.2 Suyaklarning tuzilishi va o'sishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.3 Suyaklarning shikastlanganida birinchi yordam ko'rsatish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.4 Muskullar va ularning rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.5 Qon, uning vazifasi va kimyoviy tarkibi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.6 Eritrositlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
10.7 Leykotsitlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.8 Qon aylanishi yurakning tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.9 Qon tomirlari qon aylanish doirasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.10 Qonning oqishi va qon aylanish organlari ishining boshqarilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.11 Tomirlardan qon ketganida birinchi yordam ko'rsatish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 11: Nafas olish va ovqat hazm qilish sistemalari
11.1 Nafas olish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.2 O'pkalar va to'qimalarda gazlar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.3 Nafas olishning boshqarilishi va kasalliklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.4 Ovqat hazm qilish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.5 Ovqat hazm qilish organlarining tuzulishi va funksiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
11.6 Ovqat hazm qilishning boshqarilishi va oshqozon ichak kasalliklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 12: Moddalar almashinuvi. Teri va siydik ayirish sistemasi
12.1 Moddalar va energiya almashinuvining ahamiyati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.2 Oqsillar, karbonsuvlar va yog'lar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.3 Vitaminlar va energiya sarfi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.4 Teri
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.5 Siydik ajratish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 13: Nerv sistemasi
13.1 Nerv sistemasi tuzilishi va uning funksiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.2 Orqa miyaning tuzilishi va funskiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.3 Bosh miya va uning katta yarim sharlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.4 Nerv sistemasi kasalliklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.5 Oliy nerv faoliyati shartli va shartsiz reflekslar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.6 Aql idrok tafakkur so'z va nutq hissiyot
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.7 Xotira va uyqu
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.8 Nerv faoliyati tiplari va gigiyenasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.9 Sezgi organlarining ahamiyati
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.10 Ko'rish analizatori va organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.11 Eshitish muvozanat saqlash muskul sezish va tuyg'u organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.12 Hid bilish va ta'm bilish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 14: Ko'payish va rivojlanish
14.1 Ko'payish organlari va urug'lanish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
14.2 Bolaning o'sishi odamning biologik o'zgarishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 15: Sitologiya (БЕСПЛАТНО)
15.1 Organizmlarning xilma-xilligi (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
15.2 Sitologiya. Hujayraning tuzilishi va tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
15.3 Hujayraning kimyoviy tuzilishi va tarkibidagi organik birikmalar
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
15.4 Hujayralarda moddalar va energiya almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
15.5 Hujayra sikli
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
15.6 Organizmlarning ko‘payishi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
15.7 Ontogenez
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
Глава 16: Genetika (БЕСПЛАТНО)
16.1 Irsiyat va o‘zgaruvchanlik. Mendel qonunlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 6
16.2 Jinsga bog‘liq va birikkan holda irsiylanish. Genlarning ko‘p tomonlama ta’siri
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
16.3 O‘zgaruvchanlik qonuniyatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
16.4 Odam genetikasi (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
16.5 Seleksiya
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Глава 17: 10-sinf. Biologik tizimlar haqida tushuncha
17.1 Biologiya - hayot haqidagi fan
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
17.2 Hayot mohiyati va tiriklikning xususiyatlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Глава 18: Hayotning molekular darajasi
18.1 Hayotning molekula darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
18.2 Tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi va uning doimiyligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.3 Uglevodlar va lipidlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.4 Oqsillar va nuklein kislotalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Глава 19: Hayotning hujayra darajasi
19.1 Hayotning hujayra darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
19.2 Moddalar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
19.3 Plastik almashinuv
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
19.4 Hujayra - tiriklikning irsiy birligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
19.5 Hujayraning hayot sikli
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Глава 20: Hayotning organizm darajasi
20.1 Hayotning organizm darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.2 Tirik organizmlarning oziqlanishga ko'ra turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
20.3 Organizmlarning ko‘payishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
20.4 Organizmlarning ko‘payishi. Ontogenez
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
20.5 Mendel qonunlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
20.6 Jins genetikasi va genlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
20.7 Genetika va salomatlik
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
20.8 Gen muhandisligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
20.9 Gen muhandisligida qo'llaniladigan fermentlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
20.10 O'simlik va hayvonlarning irsiyatini o'zgartirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
20.11 Biotexnologiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Глава 21: Hayotning tur va populatsiya darajasi. Evolyutsiya
21.1 Tur va populatsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
21.2 Evolyutsion g'oyalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
21.3 Evolutsiyani harakatlantiruvchi kuchlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
21.4 Evolutsiyaning sintetik nazariyasi. Turlarning paydo bo'lishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
21.5 Evolutsiyani isbotlashda fan dalillari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
21.6 Evolutsion o‘zgarishlarning tiplari va yo'nalishlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
21.7 Hayotning paydo bo'lishi nazariyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
21.8 Eralar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
21.9 Odam evolyutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Глава 22: Ekologiya. Ekosistema
22.1 Ekologiya va hayot
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
22.2 Ekosistemalar
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
22.3 Yashash muhitlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
22.4 Muhit omillari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
22.5 Yorug'lik - Muhitning ekologik omili
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
22.6 Harorat
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
22.7 Namlik
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
22.8 Tuproq va topografik omillar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.9 Biotik omillar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
22.10 Antropogen omillar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.11 Turning populatsion strukturasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
22.12 Ekotizimlarning trofik strukturasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.13 Ekologik piramida qoidasi. Biomassa va energiya piramidasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.14 Tabiiy ekosistemalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.15 Markaziy Osiyo va O‘zbekistonning tabiiy ekosistemalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.16 Sun’iy ekosistemalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.17 Biogeotsenozlarning barqarorligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
22.18 Inson ekologiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 23: Hayotning biosfera darajasining umumbiologik qonuniyatlari
23.1 Biosfera chegaralari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.2 Biosferaning tarkibi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.3 Biosferadagi tirik moddaning xususiyatlari va funksiyalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.4 Biosfera biomassasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.5 Biosferada modda va energiyaning davriy aylanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.6 Biogeokimyoviy sikl
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.7 Biosfera evolutsiyasi. Biogenez
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.8 Biosfera evolutsiyasi. Noogenez
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
23.9 Inson biosfera omili sifatida. Inson faoliyatining biosferaga ta’siri
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 24: Organik olam filogenezi
24.1 Organik olam filogenezining umumiy tavsif
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
24.2 O‘simliklar filogenezi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
24.3 O‘simliklarning generativ organlari filogenezi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
24.4 Hayvonot dunyosidagi evolutsion o'zgarishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
24.5 Gumoral va nerv sistemasi evolutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
24.6 Tana qoplami va harakat organlari evolutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
24.7 Nafas olish organlari evolutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
24.8 Qon aylanish organlari evolutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
24.9 Ayirish va jinsiy organlar evolutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1

Результаты отызов

5
Средний рейтинг
Количество отзывов: 55
95%
0%
4%
0%
2%

Отзывы наших учеников