Онлайн курсы по Физике от самых опытных учителей нашей страны только в Prep.uz

Fizika videokursi

Fizika haqida ma'lumotlarni biz orqali o‘rganing. Imtihonlarga biz bilan tayyorlaning. Sizga qulay bo‘lishi uchun 250ga yaqin videodarslarni, 1000ga yaqin mavzulashtirilgan testlarni va har bir testning yechimini tayyorlaganmiz.

Содержание курса

Глава 1: Kinematika (БЕСПЛАТНО)
1.1 Vektor kattaliklar (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
1.3 Trayektoriya, yo‘l, ko‘chish, tezlik. Nisbiy tezlik
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
1.4 O‘rtacha tezlik. Bir jismning bir necha harakatdagi umumiy tezligi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.5 Harakat tenglamasi. Ikki jismning uchrashishi. Tezlik va yo‘l grafiklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.6 Tekis tezlanuvchan harakat
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
1.7 Tekis tezlanuvchan harakatda yo‘l
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
1.8 Tekis tezlanuvchan harakatda harakat va tezlik tenglamalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
1.9 Erkin tushish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.10 Balandlikdan gorizontal otilgan jism harakati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
1.11 Burchak ostida otilgan jism harakati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.12 Tekis aylanma harakat. Davr, chastota, chiziqli tezlik, burchak tezlik, markazga intilma tezlanish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6
1.13 Tekis o'zgaruvchan aylanma harakatda tangensial, burchak, markazga intilma va umumiy tezlanishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Глава 2: Dinamika va Statika (БЕСПЛАТНО)
2.1 Nyuton qonunlari va og‘irlik kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
2.3 Ishqalanish kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
2.4 Aylanma harakat dinamikasi. Inersiya momenti
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.5 Zichlik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.6 Butun olam tortishish qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
2.7 Kosmik tezliklar va Kepler qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
2.8 Og‘irlik markazi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.9 Kuch momenti. Richaglar. Roliklar. Kuchdan yutish
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
2.10 Elastiklik kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
2.11 Arximed kuchi. Jismlarning suyuqlikdagi vaziyatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.12 Bosim
 • 0
 • 0
 • 3
 • 7
2.13 Sirt taranglik kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 3: Saqlanish qonunlari (БЕСПЛАТНО)
3.1 Impuls
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
3.2 Ish
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
3.3 Energiya (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
3.4 Quvvat
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Глава 4: Mexanik tebranishlar
4.1 Mexanik tebranishlar tenglamasi (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
4.2 Mexanik tebranishlar tenglamasi (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
4.3 Mexanik to‘lqinlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
4.4 Tovush
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Глава 5: Molekulyar fizika
5.1 Modda tarkibi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
5.2 Modda miqdori
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Глава 6: Ideal gaz. Termodinamika
6.1 Harorat va ideal gaz tushunchalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.2 Izojarayonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
6.3 Gazga doir tenglamalar. Dalton qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.4 Molekuyar-kinetik nazariya va o‘rtacha kvadrat tezlik formulalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.5 Gazning energiyasi va bajargan ishi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
6.6 Termodinamikaning 1-qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
6.7 Issiqlik almashinish jarayonlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.8 Issiqlik mashinalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.9 To‘yingan bug‘
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
6.10 Nisbiy namlik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Глава 7: Elektr (БЕСПЛАТНО)
7.1 Zaryad. Kulon qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
7.2 Elektr maydon
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
7.3 Ikki zaryadning potensial energiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.4 Zaryadning elektr maydon potensiali. Ekvipotensial sirt.
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
7.5 Elektr sig‘im
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.6 Yassi kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
7.7 Elektr maydon energiyasi va maydon energiyasi zichligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
7.8 Elektr toki va tok zichligi (БЕСПЛАТНО)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
7.9 Elektr qarshilik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.10 Om qonuni (zanjirning bir qismi uchun)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 5
7.11 Om qonuni (to‘liq zanjir uchun)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.12 Elektr energiyasi va quvvati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.13 Elektroliz jarayoni. Faradey qonunlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
Глава 8: Magnitizm
8.1 Tokli o‘tkazgichlar atrofidagi magnit maydon
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
8.2 Ikkita tokli o‘tkazgichning o‘zaro ta’sirlashuvi. Amper kuchi. Magnit maydondagi ramka
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
8.3 Lorens kuchi. Lens qonuni. Faradeyning elektromagnit induksiya qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
8.4 O‘zinduksiya va o‘zaro induksiya hodisalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
8.5 Tebranish konturi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
8.6 O‘zgaruvchan tok qonunlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
8.7 Elektromagnit to‘lqinlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Глава 9: Optika
9.1 Yorug‘likning sinishi va qaytishi. Yassi va sferik ko‘zgular
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
9.2 Linzalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
9.3 Yorug‘likning to‘lqin xossalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
9.4 Yorug‘likning kvant xossalari. Fotoeffekt hodisasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Глава 10: Zamonaviy fizika
10.1 Nisbiylik nazariyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
10.2 Atom fizikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
10.3 Yadro fizikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6

Результаты отызов

5
Средний рейтинг
Количество отзывов: 83
94%
2%
4%
0%
0%

Отзывы наших учеников