Online video darslar, kurslar va testlar - PREP.UZ

Biologiya 10-sinf

Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 187-sonli qaroriga muvofi q, biologiya fanidan kompetensiyaviy yondashuvga yo‘naltirilgan davlat ta’lim standarti asosida tayyorlandi.

Aziz o‘quvchi! 5–9-sinfl arda biologiyaning bo‘limlari hisoblangan botanika, zoologiya, odam va uning salomatligi, sitologiya va genetika asoslari kabi bo‘limlarini o‘rganishda hayot shakllarining xilma-xilligi, ularning xususiyatlari, asosiy biologik tushunchalar, nazariya va qonuniyatlar bilan tanishdingiz.

10-sinfda avval o‘zlashtirgan bilimlaringizni amalda qo‘llab, hayotning (tiriklikning) quyi tuzilish darajasidan yuqori tuzilish darajasiga qadar tabiatga yaxlit tizim sifatida qarashni, biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlarni umumlashtirgan holda bir tizimga keltirishni o‘rganasiz.

Mavzu mazmunini diqqat bilan o‘qib chiqib, unda foydalanilgan shartli belgilar asosida berilgan topshiriqlarni bekam-u ko‘st bajarishingiz kelgusida shaxs sifatida shakllanish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish va ekologik tafakkurga ega bo‘lishingizga zamin tayyorlaydi. Darslikdan foydalanishda quyidagi shartli belgilardan foydalaniladi:

Tayanch so‘zlar

Savol va topshiriqlar

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

Mustaqil O‘zbekistonning komillikka intiluvchi farzandi sifatida fan asoslarini chuqur o‘zlashtirib, kelgusida biologiyadan egallagan kompetensiyalaringizga asoslangan holda kasb tanlab, mustaqil hayotda o‘z o‘rningizni topishingizda omad yor bo‘lsin.

🚀 Hoziroq ro‘yxatdan o‘ting va 2023-yilning eng muvaffaqiyatli talabalari jamoasiga qo‘shiling! 🚀

 

Darslikka to‘lov o‘tkazishdan avval bepul demo darsni ko‘rib, videokurs haqida kengroq tushuncha olishingiz mumkin.

Darslar

Bo‘lim 1: 10-sinf. Biologik tizimlar haqida tushuncha
1.1 Biologiya - hayot haqidagi fan
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.2 Hayot mohiyati va tiriklikning xususiyatlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 2: Hayotning molekular darajasi
2.1 Hayotning molekula darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.2 Tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi va uning doimiyligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
2.3 Uglevodlar va lipidlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
2.4 Oqsillar va nuklein kislotalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 3: Hayotning hujayra darajasi
3.1 Hayotning hujayra darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.2 Moddalar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.3 Plastik almashinuv
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.4 Hujayra - tiriklikning irsiy birligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
3.5 Hujayraning hayot sikli
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 4: Hayotning organizm darajasi
4.1 Hayotning organizm darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.2 Tirik organizmlarning oziqlanishga ko'ra turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.3 Organizmlarning ko‘payishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
4.4 Organizmlarning ko‘payishi. Ontogenez
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
4.5 Mendel qonunlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
4.6 Jins genetikasi va genlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
4.7 Genetika va salomatlik
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
4.8 Gen muhandisligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
4.9 Gen muhandisligida qo'llaniladigan fermentlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
4.10 O'simlik va hayvonlarning irsiyatini o'zgartirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
4.11 Biotexnologiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 5: Hayotning tur va populatsiya darajasi. Evolyutsiya
5.1 Tur va populatsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
5.2 Evolyutsion g'oyalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
5.3 Evolutsiyani harakatlantiruvchi kuchlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
5.4 Evolutsiyaning sintetik nazariyasi. Turlarning paydo bo'lishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
5.5 Evolutsiyani isbotlashda fan dalillari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
5.6 Evolutsion o‘zgarishlarning tiplari va yo'nalishlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
5.7 Hayotning paydo bo'lishi nazariyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
5.8 Eralar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
5.9 Odam evolyutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Baholar statistikasi

0
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 0
0%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari