Algebra I

Algebraga doir eng sodda mavzulardan tortib eng qiyinlarigacha o‘rganishni boshlang. Mavzular abituriyentlar, litsey va kollej talabalari, va yuqori sinf maktab o‘quvchilari bilim darajalari saviyasida tushuntirilgan. Videodarslardan so‘ng berilgan 1000 ga yaqin mavzularga oid testlar bilan bilimlaringizni tekshiring va mustahkamlang. Kurs DTMning I va II darajali savollarini ishlash darajasiga yetish uchun mo'ljallangan

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Ko'p xonali sonlar ustida sodda amallarni bajara olish
 • #Bir noma’lumli birinchi darajali tenglamalar yecha olish
 • #Birhadlar va ko‘phadlar haqida tushuncha
 • #Algebraik kasrlarga oid misollarni yechish

Kurs haqida

Kurs davomida o‘quvchilar eng sodda mavzulardan murakkab mavzularga bosqichma-bosqich va o‘quvchilar uchun yengil usullarda o'rgatilib boriladi.

Sodda mavzular ham qiziq, noodatiy misollar va yechim yo‘llari bilan boyitilgan. Tushunchaga ega, mavzuni ancha oldin o‘zlashtirgan o‘quvchilar uchun ham darslar qiziqarli bo‘la olishi kerakligi nazarda tutilgan.

O‘zlashtirishga murakkab mavzular sodda va aniq yo‘llar orqali tushuntirilgan. Bir misol yechishning turli xil usullari mavjud bo'lsa, ular ham qo'shilgan.

O‘quvchilarga o‘zlashtirish qiyin tuyuladigan – ildiz, logarifm, trigonometriya, hosila, integral kabi mavzularga alohida e'tibor qaratilgan.

Har bir videodarsdan so‘ng, mavzuga doir testlar berilgan bo‘lib, testlarni ishlash orqali nafaqat mavzuni qanchalik o'zlashtirganingizni bilib olishingiz, balki testlar mavzuni uzoqroq muddatga yodda qolishingiz uchun ham xizmat qiladi. Testlarni yecha olmagan taqdiringizda, testlarning tahliliga ko‘z yugurtiring. Tahlillarda misolni yechishni bir yoki bir qancha yo‘llari ko‘rsatilib berilgan.

Kurs o‘quvchilardan tushgan takliflar va o‘quv materiallaridagi yangiliklarga asosida yangilab boriladi. 

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Natural sonlar (BEPUL)
1.3 Qoldiqli boʻlish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.4 EKUB va EKUKa
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.5 Tub va murakkab sonlar. Natural sonning boʻluvchilari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.6 Natural sonning boʻluvchilari yigʻindisi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.7 Oxirgi raqam
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 2: Kasrlar
2.1 Oddiy kasrlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Oʻnli kasrlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Davriy kasrlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Foizlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Proporsiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.6 Ratsional sonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Algebraik ifodalar
3.1 Natural koʻrsatkichli daraja
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 Qisqa koʻpaytirish formulalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 Birhadlar va koʻphadlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.4 Ifodalarni koʻpaytuvchilarga ajratish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.5 Ifodani soddalashtirish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: Ildizlar
4.1 Kvadrat ildiz va uning xossalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
4.2 Ildiz qatnashgan sonli ifodalar ustida amallar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 n-darajali ildiz. Ratsional koʻrsatkichli daraja
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 5: Tenglamalar (BEPUL)
5.1 Chiziqli tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.3 Viyet teoremasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.4 Bikvadrat tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.5 Ayrim ratsional tenglamalar va ularni yechish usullari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 6: Parametrli tenglamalar
6.1 Parametrli chiziqli tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.2 Parametrli kvadrat tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: Tenglamalar sistemasi
7.1 Tenglamalar sistemasi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 1
7.2 Ayniyatlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
7.3 Parametrli tenglamalar sistemasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 8: Tengsizliklar
8.1 Chiziqli tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Chiziqli tengsizliklar sistemasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.3 Oraliqlar usuli (intervallar usuli). Kvadrat tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 9: Modul. Modulli tenglama va tengsizliklar
9.1 Modul va uning xossalari. Modulli ifodalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.2 Modulli tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
9.3 Modulli tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 10: Irratsional tenglama va tengsizliklar
10.1 Irratsional tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
10.2 Irratsional tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 11: Progressiyalar (BEPUL)
11.2 Geometrik progressiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 12: Matnli masalalar
12.1 Sonlarga oid masalalar
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
12.2 Foizga oid masalalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
12.3 Harakatga oid masalalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 13: Funksiyalar
13.1 Funksiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.2 Chiziqli funksiyalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.3 Kvadrat funksiyalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
13.4 Teskari funksiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 14: Koʻrsatkichli funksiya. Koʻrsatkichli tenglama va tengsizliklar
14.1 Koʻrsatkichli funksiya va uning xossalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.2 Koʻrsatkichli tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
14.3 Koʻrsatkichli tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 15: Logarifm. Logarifmli tenglama va tengsizliklar
15.1 Logarifmik funksiyalar va ularning xossalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
15.2 Logarifmik ifodalarni shakl almashtirish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
15.3 Logarifmik tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
15.4 Logarifmik tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 16: Trigonometriya
16.1 Trigonometriya va uning boshlangich tushunchalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.2 Trigonometrik ayniyatlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.3 Keltirish formulalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.4 Qo‘shish formulalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.5 Ikkilangan burchak
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.6 Yarim burchak formulasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.7 Yigʻindi va ayirmalar uchun formulalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.8 Koʻpaytma uchun formulalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.9 Teskari trigonometrik funksiyalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.10 Trigonometrik funksiyalar va ularning xossalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
16.11 Trigonometrik tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
16.12 Trigonometrik tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 17: Hosila
17.1 Hosila. Ayrim funksiyalarning hosilasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
17.2 Murakkab funksiyalarning hosilasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.3 Funksiyaning oʻsish va kamayish oraliqlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.4 Funksiyaning ekstremumlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.5 Funksiyaning oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
17.6 Funksiyaning urinma tenglamasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.7 Boshlangʻich funksiya va integral
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.8 Aniq integral
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
17.9 Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 18: Maxsus yo'l bilan yechiladigan masalalar
18.1 Maxsus yoʻl bilan yechiladigan masalalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 150
95%
2%
2%
1%
1%

O‘quvchilarimiz fikrlari