Biologiya videokursi

Biologiyani biz bilan o‘rganing. Kursda siz uchun 200 dan ortiq videodarslar va bilimlaringizni tekshirib borish uchun 2000 dan ortiq testlar berilgan. Qiziq va tushunishga oson bo‘lishi uchun darslar rasmlar va videolar yordamida tushuntirilgan.

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Biologiyaga qiziqish
 • #Kimyodan boshlang‘ich tushunchaga ega bo‘lish
 • #Eng sodda matematik hisob kitoblarni amalga oshira olish

Kurs haqida

Bio – hayot, logos – fan, o‘rganish, bundan – hayot haqida fan, tirik organizmlarning ekologik tizimidagi o‘zaro bog‘liqlik va munosabatlarni ko‘rsatuvchi fan kelib chiqadi. Biologiya barcha tirik mavjudotlarning kerakligini va biologik zanjirdan olingan har qanday birlik butun aloqaning va uyg‘unlikning buzilishiga olib kelishini tushunishga yordam beradi.

Biz sizga taqdim etayotgan Biologiya fanidan videokurs Botanika, Zoologiya, Odam va uning anatomiyasi, Sitologiya va Genetika asoslari va Biologiya qismlaridan tashkil topgan bo‘lib, sizga bu fanlarni mustaqil ravishda chuqurroq va qiziqroq tartibda o‘zlashtirishga yordam beradi. Videokursda maktab va akademik litsey darsliklaridagi barcha mavzular qamrab olingan bo‘lib, har bir video maruzadan so‘ng, maruza matnlarni o‘qishingiz va darslarni o‘zlashtirish darajangizni tekshirish uchun testlarni ishlab ko‘rishingiz mumkin. Shu tartibda mavzularni o‘rganish materialni to‘liq tushunish va mavzular o‘rtasidagi bog‘liqlikni his etishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Mazkur Biologiya videokursi quyidagi darsliklar asosida tayyorlangan:

 1. Biologiya. Botanika. 6-sinf. 2017. O‘.Pratov va boshqalar.
 2. Biologiya. Zoologiya. 7-sinf uchun darslik. 2017. O. Mavlonov
 3. Odam va uning salomatligi. 8-sinf. 2014. B.Aminov va boshqalar.
 4. Biologiya. Sitologiya va genetika asoslari. 9-sinf. 2014. A.Zikiryayev va boshqalar.
 5. Biologiya. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. 2014. A. Gofurov

Darslikka to‘lov o‘tkazishdan avval bepul demo darsni ko‘rib, videokurs haqida kengroq tushuncha olishingiz mumkin.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: O‘simliklar dunyosi (BEPUL)
1.2 Hujayra va to‘qima
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
1.3 Ildiz
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
1.4 Poya
 • 3
 • 0
 • 2
 • 3
1.5 Barg
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
1.6 Gul
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
1.7 Meva va urug‘
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 2: O‘simliklar sistematikasi
2.1 Suv o‘tlari. Yo‘sinlar. Qirqbo‘g‘imlar. Qirqquloqlar
 • 5
 • 0
 • 4
 • 5
2.2 Ochiq va yopiq urug‘li o‘simliklar
 • 2
 • 0
 • 2
 • 2
2.3 Ikki urug‘pallali o‘simliklar (1-qism)
 • 5
 • 0
 • 4
 • 5
2.4 Ikki urug‘pallali o‘simliklar (2-qism)
 • 4
 • 0
 • 3
 • 4
2.5 Bir urug‘pallali o‘simliklar
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
2.6 O‘simliklar dunyosining rivojlanishi
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 3: Hayvonlar dunyosi (BEPUL)
3.1 Hayvonlar to‘g‘risida umumiy ma‘lumot
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
3.3 Ko‘p hujayrali hayvonlar: bo‘shliqichlilar tipi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
3.4 Yassi, to‘garak va halqali chuvalchanglar tiplari
 • 0
 • 0
 • 5
 • 6
3.5 Mollyuskalar tipi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 4: Bo‘g‘imoyoqlilar tipi
4.1 Qisqichbaqasimonlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
4.2 O‘rgimchaksimonlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
4.3 Hasharotlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
Bo‘lim 5: Xordalilar tipi
5.1 Lansetnik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.2 Baliqlar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
5.3 Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
5.4 Sudralib yuruvchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
5.5 Qushlar sinfi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 6
5.6 Sutemizuvchilar sinfi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 8
Bo‘lim 6: Odam anatomiyasi (1-qism) (BEPUL)
6.1 Odam organizmi haqida
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
6.2 Tayanch-harakatlanish sistemasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
6.3 Qon
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
6.5 Nafas olish sistemasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
6.6 Ovqat hazm qilish sistemasi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
Bo‘lim 7: Odam anatomiyasi (2-qism)
7.1 Moddalar va energiya almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
7.2 Ayirish sistemasi. Teri
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
7.3 Ichki sekretsiya bezlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
7.4 Nerv sistemasi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 5
7.5 Sezgi organlari. Ko‘payish
 • 0
 • 0
 • 3
 • 5
Bo‘lim 8: Sitologiya (BEPUL)
8.2 Sitologiya. Hujayraning tuzilishi va tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
8.3 Hujayraning kimyoviy tuzilishi va tarkibidagi organik birikmalar
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
8.4 Hujayralarda moddalar va energiya almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
8.5 Hujayra sikli
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
8.6 Organizmlarning ko‘payishi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5
8.7 Ontogenez
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
Bo‘lim 9: Genetika (BEPUL)
9.1 Irsiyat va o‘zgaruvchanlik. Mendel qonunlari
 • 0
 • 0
 • 3
 • 6
9.2 Jinsga bog‘liq va birikkan holda irsiylanish. Genlarning ko‘p tomonlama ta’siri
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
9.3 O‘zgaruvchanlik qonuniyatlari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
9.4 Odam genetikasi (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
9.5 Seleksiya
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 10: Irsiyat va genetik injeneriya
10.1 Hujayra tuzilishi va kimyoviy tarkibi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
10.2 Ko‘payish
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
10.3 Irsiyat va o‘zgaruvchanlik
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
10.4 Genetik injeneriya haqida
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
10.5 Ko‘chib yuruvchi genetik elementlar. O‘simlik va hayvon irsiyatini o‘zgartirish
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
Bo‘lim 11: Evolutsion ta'limot (BEPUL)
11.1 Evolutsion tushunchalar
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
11.2 Sun’iy va tabiiy tanlanish
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
11.3 Moslanish (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
11.4 Tur – evolutsiyaning asosiy bosqichi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
11.5 Evolutsiyaning sintetik nazariyasi
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
11.6 Evolutsiya fan dalillari
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
11.7 Yerda hayotning paydo bo‘liishi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
11.8 Eralar
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
11.9 Odam evolutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
Bo‘lim 12: Ekologiya
12.1 Abiotik va biotik omillar
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
12.2 Tur va populyatsiya
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
12.3 Biogeotsenoz
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
12.4 Ekosistema
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
12.5 Biosfera
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
Bo‘lim 13: 10-sinf. Biologik tizimlar haqida tushuncha
13.1 Biologiya - hayot haqidagi fan
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
13.2 Hayot mohiyati va tiriklikning xususiyatlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 14: Hayotning molekular darajasi
14.1 Hayotning molekula darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
14.2 Tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi va uning doimiyligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
14.3 Uglevodlar va lipidlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
14.4 Oqsillar va nuklein kislotalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 15: Hayotning hujayra darajasi
15.1 Hayotning hujayra darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.2 Moddalar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.3 Plastik almashinuv
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
15.4 Hujayra - tiriklikning irsiy birligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
15.5 Hujayraning hayot sikli
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 16: Hayotning organizm darajasi
16.1 Hayotning organizm darajasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
16.2 Tirik organizmlarning oziqlanishga ko'ra turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
16.3 Organizmlarning ko‘payishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
16.4 Organizmlarning ko‘payishi. Ontogenez
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
16.5 Mendel qonunlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
16.6 Jins genetikasi va genlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
16.7 Genetika va salomatlik
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
16.8 Gen muhandisligi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
16.9 Gen muhandisligida qo'llaniladigan fermentlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
16.10 O'simlik va hayvonlarning irsiyatini o'zgartirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
16.11 Biotexnologiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 17: Hayotning tur va populatsiya darajasi. Evolyutsiya
17.1 Tur va populatsiya
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
17.2 Evolyutsion g'oyalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
17.3 Evolutsiyani harakatlantiruvchi kuchlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
17.4 Evolutsiyaning sintetik nazariyasi. Turlarning paydo bo'lishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
17.5 Evolutsiyani isbotlashda fan dalillari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
17.6 Evolutsion o‘zgarishlarning tiplari va yo'nalishlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
17.7 Hayotning paydo bo'lishi nazariyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
17.8 Eralar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
17.9 Odam evolyutsiyasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 18: Ekologiya. Ekosistema
18.1 Ekologiya va hayot
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.2 Ekosistemalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.3 Yashash muhitlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.4 Muhit omillari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
18.5 Yorug'lik - Muhitning ekologik omili
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.6 Harorat
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
18.7 Namlik
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
18.8 Tuproq va topografik omillar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
18.9 Biotik omillar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
18.10 Antropogen omillar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 54
94%
0%
4%
0%
2%

O‘quvchilarimiz fikrlari