Online video darslar, kurslar va testlar - PREP.UZ

Biologiya 8-sinf

 Sizning mustaqil bilim olishingiz va olgan bilimlaringizni esda saqlab qolishingiz uchun darslikda barcha mavzularga mantiqiy topshiriqlar, biologik masalalar, amaliy mashqlar va o‘ylab javob beriladigan savollar ilova qilingan. Mantiqiy topshiriqlar sizning mustaqil bilim olishingizni yengillashtiradi, olgan bilinilaringizni tekshirib ko‘rib, yo‘l qo‘ygan xatolaringizni aniqlashga yordam beradi. Biologik masalalar, mashqlar, jurnboqli savollar esa o‘zlashtirgan bilimlaringizni uzoq vaqt esda saqlab qolishingizga yordam beradi. Buning uchun darslikdan foydaianish qoidalarini bilib oling va ularga amal qiling.
Bilim cho‘qqilarim egallashingizda sizlarga omad tilaymiz!

Siz mazkur darslikdan biologiya fanining eng katta bo’limi- o’simliklar va hayvonot olamining tashqi hamda ichki tuzilishi, oziqlanishi hamda ko’payishini o’rganuvchi botanika, zoologiya fanlarining uzviy davomchisi bo’lgan “Odam va uning salomatligi” bo’limini o’qib, odam organizmining tuzilishi, undagi organlar sistemasi, to’qimalar va organlarning faoliyati, o’sish va rivojlanish qonuniyatlari, odamning sog’lom bo’lishi hamda uzoq umr ko’rishida jismoniy tarbiya hamda sportning ahamiyati, sog’lom turmush tarziga rioya qilish masalalari, shuningdek, odamning paydo bo’lishini bilib
olasiz.
O’ylaymizki, sodda, jonli tilda yozilgan mazkur darslik Sizning tabiiy fanlarga bo’lgan qiziqishingizni yana ham orttiradi, biologiya va tibbiyotga oid bilimlaringizni kengaytiradi.

🚀 Hoziroq ro‘yxatdan o‘ting va 2023-yilning eng muvaffaqiyatli talabalari jamoasiga qo‘shiling! 🚀
Darslikka to‘lov o‘tkazishdan avval bepul demo darsni ko‘rib, videokurs haqida kengroq tushuncha olishingiz mumkin.

Darslar

Bo‘lim 1: Odam organizmi va bezlar
1.1 Odam va uning salomatligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.2 Odam organizmining hujayraviy tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Hujayra, to'qimalar, organ va organizm
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.4 Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.5 Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.6 Qalqonoldi, gipofiz, ayrisimon bez, buyrakusti, oshqozonosti va jinsiy bezlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 2: Tayanch-harakatlanish va qon aylanish sistemalari
2.1 Tayanch harakatlanish sistemasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Suyaklarning tuzilishi va o'sishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Suyaklarning shikastlanganida birinchi yordam ko'rsatish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Muskullar va ularning rivojlanishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Qon, uning vazifasi va kimyoviy tarkibi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.6 Eritrositlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.7 Leykotsitlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.8 Qon aylanishi yurakning tuzilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.9 Qon tomirlari qon aylanish doirasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.10 Qonning oqishi va qon aylanish organlari ishining boshqarilishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.11 Tomirlardan qon ketganida birinchi yordam ko'rsatish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Nafas olish va ovqat hazm qilish sistemalari
3.1 Nafas olish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 O'pkalar va to'qimalarda gazlar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 Nafas olishning boshqarilishi va kasalliklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.4 Ovqat hazm qilish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.5 Ovqat hazm qilish organlarining tuzulishi va funksiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.6 Ovqat hazm qilishning boshqarilishi va oshqozon ichak kasalliklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: Moddalar almashinuvi. Teri va siydik ayirish sistemasi
4.1 Moddalar va energiya almashinuvining ahamiyati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.2 Oqsillar, karbonsuvlar va yog'lar almashinuvi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 Vitaminlar va energiya sarfi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 Teri
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.5 Siydik ajratish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 5: Nerv sistemasi
5.1 Nerv sistemasi tuzilishi va uning funksiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.2 Orqa miyaning tuzilishi va funskiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.3 Bosh miya va uning katta yarim sharlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.4 Nerv sistemasi kasalliklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.5 Oliy nerv faoliyati shartli va shartsiz reflekslar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.6 Aql idrok tafakkur so'z va nutq hissiyot
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.7 Xotira va uyqu
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.8 Nerv faoliyati tiplari va gigiyenasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.9 Sezgi organlarining ahamiyati
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.10 Ko'rish analizatori va organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.11 Eshitish muvozanat saqlash muskul sezish va tuyg'u organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.12 Hid bilish va ta'm bilish organlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 6: Ko'payish va rivojlanish
6.1 Ko'payish organlari va urug'lanish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
6.2 Bolaning o'sishi odamning biologik o'zgarishi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1

Baholar statistikasi

0
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 0
0%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari