Fizika videokursi

Fizika videokursi

Fizika haqida ma'lumotlarni biz orqali o‘rganing. Imtihonlarga biz bilan tayyorlaning. Sizga qulay bo‘lishi uchun 250ga yaqin videodarslarni, 1000ga yaqin mavzulashtirilgan testlarni va har bir testning yechimini tayyorlaganmiz.

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Fizika haqida boshlang‘ich tushuncha
 • #Sodda algebraik amallarni bajarish
 • #Sodda geometrik amallarni bajarish
 • #Kimyoviy hodisa va jarayonlar haqida boshlang‘ich tushuncha

Kurs haqida

Fizika grekcha «physis» – tabiat degan so‘zdan olingan bo‘lib, tabiat haqidagi fan degan ma’noni anglatadi. Inson o‘zini o‘rab turgan tabiat haqidagi bilimlarni yashash uchun bo‘lgan ayovsiz kurashlar jarayonida o‘rganib borgan va haligacha yerning va koinotning sir-u sinoatlarini o‘rganib kelmoqda.

Biz sizga taqdim etayotgan Fizika fanidan videokurs Kinematika, Dinamika, Statika, Saqlanish qonunlari, Mexanik tebranishlar, Molekulyar fizika, Termodinamika, Elektr, Magnitizm, Optika va Zamonaviy fizika bo‘limlaridan tashkil topgan bo‘lib, sizga  mustaqil ravishda chuqurroq va qiziqroq tartibda o‘zlashtirishga yordam beradi. Videokursda maktab va akademik litsey darsliklaridagi barcha mavzular qamrab olingan bo‘lib, har bir video maruzadan so‘ng, maruza matnlarni o‘qishingiz va darslarni o‘zlashtirish darajangizni tekshirish uchun testlarni ishlab ko‘rishingiz mumkin. Shu tartibda mavzularni o‘rganish materialni to‘liq tushunish va mavzular o‘rtasidagi bog‘liqlikni his etishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Darslikka to‘lov o‘tkazishdan avval bepul demo darsni ko‘rib, videokurs haqida kengroq tushuncha olishingiz mumkin.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Kinematika (BEPUL)
1.1 Vektor kattaliklar (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
1.3 Trayektoriya, yo‘l, ko‘chish, tezlik. Nisbiy tezlik
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
1.4 O‘rtacha tezlik. Bir jismning bir necha harakatdagi umumiy tezligi.
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.5 Harakat tenglamasi. Ikki jismning uchrashishi. Tezlik va yo‘l grafiklari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.6 Tekis tezlanuvchan harakat
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
1.7 Tekis tezlanuvchan harakatda yo‘l
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
1.8 Tekis tezlanuvchan harakatda harakat va tezlik tenglamalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
1.9 Erkin tushish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.10 Balandlikdan gorizontal otilgan jism harakati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
1.11 Burchak ostida otilgan jism harakati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.12 Tekis aylanma harakat. Davr, chastota, chiziqli tezlik, burchak tezlik, markazga intilma tezlanish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6
1.13 Tekis o'zgaruvchan aylanma harakatda tangensial, burchak, markazga intilma va umumiy tezlanishlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Bo‘lim 2: Dinamika va Statika (BEPUL)
2.1 Nyuton qonunlari va og‘irlik kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
2.3 Ishqalanish kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
2.4 Aylanma harakat dinamikasi. Inersiya momenti
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.5 Zichlik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.6 Butun olam tortishish qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
2.7 Kosmik tezliklar va Kepler qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
2.8 Og‘irlik markazi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.9 Kuch momenti. Richaglar. Roliklar. Kuchdan yutish
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
2.10 Elastiklik kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
2.11 Arximed kuchi. Jismlarning suyuqlikdagi vaziyatlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.12 Bosim
 • 0
 • 0
 • 3
 • 7
2.13 Sirt taranglik kuchi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Saqlanish qonunlari (BEPUL)
3.1 Impuls
 • 0
 • 0
 • 3
 • 4
3.2 Ish
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
3.3 Energiya (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 2
 • 3
3.4 Quvvat
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: Mexanik tebranishlar
4.1 Mexanik tebranishlar tenglamasi (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
4.2 Mexanik tebranishlar tenglamasi (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
4.3 Mexanik to‘lqinlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
4.4 Tovush
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 5: Molekulyar fizika
5.1 Modda tarkibi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
5.2 Modda miqdori
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Bo‘lim 6: Ideal gaz. Termodinamika
6.1 Harorat va ideal gaz tushunchalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.2 Izojarayonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
6.3 Gazga doir tenglamalar. Dalton qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.4 Molekuyar-kinetik nazariya va o‘rtacha kvadrat tezlik formulalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.5 Gazning energiyasi va bajargan ishi
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
6.6 Termodinamikaning 1-qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
6.7 Issiqlik almashinish jarayonlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.8 Issiqlik mashinalari
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
6.9 To‘yingan bug‘
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
6.10 Nisbiy namlik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 7: Elektr (BEPUL)
7.1 Zaryad. Kulon qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
7.2 Elektr maydon
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
7.3 Ikki zaryadning potensial energiyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.4 Zaryadning elektr maydon potensiali. Ekvipotensial sirt.
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
7.5 Elektr sig‘im
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.6 Yassi kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
7.7 Elektr maydon energiyasi va maydon energiyasi zichligi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
7.9 Elektr qarshilik
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.10 Om qonuni (zanjirning bir qismi uchun)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 5
7.11 Om qonuni (to‘liq zanjir uchun)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.12 Elektr energiyasi va quvvati
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
7.13 Elektroliz jarayoni. Faradey qonunlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
Bo‘lim 8: Magnitizm
8.1 Tokli o‘tkazgichlar atrofidagi magnit maydon
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
8.2 Ikkita tokli o‘tkazgichning o‘zaro ta’sirlashuvi. Amper kuchi. Magnit maydondagi ramka
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
8.3 Lorens kuchi. Lens qonuni. Faradeyning elektromagnit induksiya qonuni
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
8.4 O‘zinduksiya va o‘zaro induksiya hodisalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
8.5 Tebranish konturi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
8.6 O‘zgaruvchan tok qonunlari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
8.7 Elektromagnit to‘lqinlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Bo‘lim 9: Optika
9.1 Yorug‘likning sinishi va qaytishi. Yassi va sferik ko‘zgular
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
9.2 Linzalar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
9.3 Yorug‘likning to‘lqin xossalari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
9.4 Yorug‘likning kvant xossalari. Fotoeffekt hodisasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
Bo‘lim 10: Zamonaviy fizika
10.1 Nisbiylik nazariyasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
10.2 Atom fizikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
10.3 Yadro fizikasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 82
94%
2%
4%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari