Geometriya videokursi

Geometriya videokursi

Geometriya biz bilan o‘rganishni boshlang. 50 ga yaqin darslarga bo‘lingan. Har bir mavzuga doir testlarni yechib o‘z bilimlaringizni sinang. Tahlillarni o‘rganib, bilimlaringizni boyiting.

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Sodda matematik amallarni bajarish
 • #Burchak va ko‘pburchak haqida tushunchalar
 • #Tenglama va kasr ko‘rinishidagi amallarni bajara olish

Kurs haqida

Kurs o‘quvchilarni eng sodda mavzulardan murakkab mavzularga bosqichma-bosqich olib boradigan qilib tuzilgan. Sodda mavzularda ham o‘quvchilar e’tibor qaratmaydigan, lekin muhim bo‘lgan jihatlar yoritilgan. Misollar yechishning qiziq va noodatiy usullari qo‘llanilgan.

O'zlashtirishga murakkab mavzular kengroq va kompyuter texnologiyalarining so‘nggi yutuqlarini qo‘llab tushuntirishga harakat qilingan. Ma’lum misollarning yechishning turli usullari ko‘rsatilgan.

Har bir videodarsdan so'ng, mavzuga doir testlar berilgan bo'lib, testlarni ishlash orqali nafaqat mavzuni qay darajada o'zlashtirganingizni bilib olishingiz  mumkin. Testlarni yecha olmagan taqdiringizda, testlarning tahliliga ko‘z yugurtiring. Tahlillarda misolni yechishni bir yoki bir qancha yo'llari ko'rsatilib berilgan.

Kurs o‘quvchilardan tushilgan takliflar va o‘quv materiallaridagi yangiliklarga asosan, yangilab boriladi. 

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Toʻgʻri chiziqlar va burchaklar (BEPUL)
1.2 Burchak va uning turlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Parallel chiziqlar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 2: Uchburchak (BEPUL)
2.1 Uchburchak va uning elementlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Uchburchakning tengsizligi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Teng yonli uchburchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 To‘g‘ri burchakli uchburchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Kosinuslar va sinuslar teoremasi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.7 Uchburchakning bissektrisasining xossalari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.8 Uchburchakning medianasining xossalari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.9 Uchburchakning yuzi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.10 Uchburchaklarning o'xshashligi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Toʻrtburchaklar
3.1 To‘rtburchaklar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 Kvadrat
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 To‘g‘ri to‘rtburchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.4 Romb
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.5 Parallelogramm
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.6 Trapetsiya
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.7 Ko‘pburchaklar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: Aylana va doira
4.1 Aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.2 Ichki chizilgan burchaklar. Markaziy burchak. Urinma va vatar orasidagi burchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 Urinma va kesuvchi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 Kesishuvchi vatarlar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.5 Doira, doira sektori va doira segmenti yuzi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.6 Aylana tenglamasi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 5: Aylana va koʻpburchaklar
5.1 Uchburchakka ichki chizilgan aylanalar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.2 Uchburchakka tashqi chizilgan aylanalar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.3 To‘rtburchak va aylana
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.4 Romb va aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.5 Trapetsiya va aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.6 Ko‘pburchak va aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 6: Koordinatalar sistemasi
6.1 Koordinatalar sistemasi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: Vektorlar
7.1 Vektorlar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
7.2 Vektorlarning kolleniarligi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 8: Stereometriya (BEPUL)
8.1 Fazoda to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Prizma
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.3 Parallelopiped
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
8.4 Muntazam prizmalar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.5 Piramida
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.6 Muntazam uchburchakli piramida
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.8 Muntazam tetriadr
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.9 Kesik piramida
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.10 Muntazam kesik piramida
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
8.11 Silindr
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.12 Konus
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.13 Kesik konus
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.14 Shar va sfera
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 41
93%
0%
2%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari