Yurtimizning eng tajribali o'qituvchilaridan Geometriya bo'yicha onlayn videokurslar - faqat Prep.uz

Geometriya videokursi

Geometriya biz bilan o‘rganishni boshlang. 50 ga yaqin darslarga bo‘lingan. Har bir mavzuga doir testlarni yechib o‘z bilimlaringizni sinang. Tahlillarni o‘rganib, bilimlaringizni boyiting.

Darslar

Bo‘lim 1: Toʻgʻri chiziqlar va burchaklar (BEPUL)
1.2 Burchak va uning turlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Parallel chiziqlar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 2: Uchburchak (BEPUL)
2.1 Uchburchak va uning elementlari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Uchburchakning tengsizligi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Teng yonli uchburchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 To‘g‘ri burchakli uchburchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.5 Kosinuslar va sinuslar teoremasi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.7 Uchburchakning bissektrisasining xossalari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.8 Uchburchakning medianasining xossalari
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.9 Uchburchakning yuzi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
2.10 Uchburchaklarning o'xshashligi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 3: Toʻrtburchaklar
3.1 To‘rtburchaklar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.2 Kvadrat
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 To‘g‘ri to‘rtburchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.4 Romb
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.5 Parallelogramm
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.6 Trapetsiya
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
3.7 Ko‘pburchaklar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 4: Aylana va doira
4.1 Aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.2 Ichki chizilgan burchaklar. Markaziy burchak. Urinma va vatar orasidagi burchak
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 Urinma va kesuvchi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 Kesishuvchi vatarlar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.5 Doira, doira sektori va doira segmenti yuzi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
4.6 Aylana tenglamasi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 5: Aylana va koʻpburchaklar
5.1 Uchburchakka ichki chizilgan aylanalar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.2 Uchburchakka tashqi chizilgan aylanalar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.3 To‘rtburchak va aylana
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
5.4 Romb va aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.5 Trapetsiya va aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
5.6 Ko‘pburchak va aylana
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 6: Koordinatalar sistemasi
6.1 Koordinatalar sistemasi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: Vektorlar
7.1 Vektorlar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
7.2 Vektorlarning kolleniarligi
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 8: Stereometriya (BEPUL)
8.1 Fazoda to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.2 Prizma
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.3 Parallelopiped
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
8.4 Muntazam prizmalar
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.5 Piramida
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.6 Muntazam uchburchakli piramida
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.8 Muntazam tetriadr
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.9 Kesik piramida
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.10 Muntazam kesik piramida
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
8.11 Silindr
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.12 Konus
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
8.13 Kesik konus
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
8.14 Shar va sfera
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 41
93%
0%
2%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari