JavaScript

JavaScript

Web dasturlash kursini boshlovchilar uchun

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Kompyuterdan foydalanish bo'yicha boshlang'ich tushunchalar
 • #Internet tarmog'idan foydalana olish
 • #HTML kursi
 • #CSS kursi

Kurs haqida

Ushbu kurs Web dasturlashning JavaScript kursi. Bu kurs orqali siz web sahifalarni dinamik qilishni o'rganib olasiz.

Darslar video, test, topshiriqlarni o'z ichiga olgan. Soddadan murakkablikka qarab tuzilgan kursni boshidan boshlab berilgan ketma-ketlikda o'rganib boring.

Kursdan foydalanish bo'yicha tavsiya!

Video darsni tomosha qilib, unda berilgan yoki bajarilgan ishlarni o'z kompyuteringizda bajarib ko'ring. Videoda o'tilgan mavzuga oid testni yeching. Shundan so'ng agar darsda amaliy topshiriq berilgan bo'lsa, uni albatta bajaring. Topshiriqlar shu video darsga oid tuzilgan.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: JavaScript boshlang'ich tushunchalar (BEPUL)
1.1 JavaScript nima? (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.2 Matnlarni ekranga chiqarish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.3 Ma'lumot turlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.4 Matematik amallar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
1.5 Matematik funksiyalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 2: Tarmoqlanuvchi operatorlar
2.1 if-else operatori
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.2 Mantiqiy amallar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2.3 SWITCH tanlash operatori
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 3: Takrorlanuvchi operatorlar
3.1 FOR sikl operatori
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.2 WHILE sikl operatori(break, continue)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 4: Massivlar bilan ishlash
4.1 Massivlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.2 Array iteration
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
4.3 Massiv funksiyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 5: Standard funksiyalar va buyruqlar
5.1 Matn ustida ishlash funksiyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.2 Sana va vaqt ustida ishlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.3 Kodga izoh(comment) yozish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.4 Bir turdan boshqasiga konvert qilish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.5 let va const
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
5.6 Regular expressions
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 6: Funksiya va object yaratish
6.1 Funksiyalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.2 Objectlar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.3 Object funksiyalari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.4 Setter va getter
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.5 Class
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
6.6 Xatoliklarni aniqlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 7: Sahifa elementlari bilan ishlash
7.1 HTML DOM (Document Object Model)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.2 Elementlar ustida ishlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.3 Form elementlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.4 CSS stillarni o'zgartirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
7.5 Hodisa(Event)lar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 8: Browser bilan ishlash
8.1 Browser Object Model (BOM)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.2 Popup oynalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.3 Timer
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
8.4 localStorage va sessionStorage
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Bo‘lim 9: Server bilan ishlash
9.1 Cookie
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.2 JSON bilan ishlash
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
9.3 Http Request
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 1
100%
0%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari