Yurtimizning eng tajribali o'qituvchilaridan Algebra II bo'yicha onlayn kurslar - faqat Prep.uz

Algebra II

DTMning II va III darajali savollarini ishlashni misollarni tahlil qilish orqali o'rgatiladi

Darslar

Bo‘lim 1: Natural sonlar (BEPUL)
1.1 Natural sonlar (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.2 Tub va murakkab sonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
1.3 Natural sonning bo'luvchilari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 2: Kasrlar va algebraik ifodalar
2.1 Kasrga oid misollar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Proporsiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 3: Tenglamalar va tenglamalar sistemasi
3.1 Ayrim ratsional tenglamalarni ishlash
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
3.2 Tenglamalar sistemasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
Bo‘lim 4: Modulli ifodalar
4.1 Modulli tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
4.2 Modulli tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 5: Irratsional tenglamalar va tengsizliklar
5.1 Irratsional tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
5.2 Irratsional tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
Bo‘lim 6: Arifmetik va geometrik progressiya
6.1 Arifmetik progressiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 5
6.2 Geometrik progressiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6
Bo‘lim 7: Funksiya va uning xossalari
7.1 Funksiya va uning xosslari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
7.2 Funksiya va uning xossalari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
Bo‘lim 8: Ko'rsatkichli tenglamalar va tengsizliklar (BEPUL)
Bo‘lim 9: Logarifmik ifodalar tenglamalar va tengsizliklar
9.1 Logarifmik ifodalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
9.2 Logarifmik tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
9.3 Logarifmik tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
Bo‘lim 10: Trigonometrik ifodalarni soddalashtirish
10.1 Trigonometrik ifodalarni soddalashtirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
Bo‘lim 11: Teskari trigonometrik funksiyalar
11.1 Teskari trigonometrik funksiyalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Bo‘lim 12: Trigonometrik tenglamalar va tengsizliklar
12.1 Trigonometrik tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
12.2 Trigonometrik tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Bo‘lim 13: Hosila va uning tadbiqlari
13.1 Hosila va uning tadbiqlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Bo‘lim 14: Boshlang'ich funksiya va integral
14.1 Boshlang'ich funksiya va integral
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
Bo‘lim 15: Kombinatorika va ehtimollar nazariyasi
15.1 Kombinatorika
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
15.2 Ehtimollar nazariyasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Baholar statistikasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 13
92%
8%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari