Algebra II

Algebra II

DTMning II va III darajali savollarini ishlashni misollarni tahlil qilish orqali o'rgatiladi

Nimalarni o‘rganasiz

O‘qituvchilar

O‘quvchidan talablar

 • #Algebradan o'rtacha bilim darajasi
 • #Ildizlarga oid misollarni yecha olish
 • #Tenglamalar va tengsizliklarga oid misollarni yecha olish
 • #Funksiyalarga oid bilimlarga ega bo'lish
 • #Trigonometriya haqida o'rtacha bilimlar
 • #Hosila va integral haqida tushunchaga ega bo'lish

Kurs haqida

Siz Algebrani bilasiz, ko‘p misollarni ishlayapsiz, ammo deyarlik har bir mavzuda bir ikki qiyin misollar borki sizni qiynaydi, javobini topishga qiynalasiz. Ba’zi misollar esa ko‘rinishidan sodda ko‘ringani bilan hech ham javobi chiqmaydi. Ba’zi misollarga esa hatto o‘qituvchilaringiz ham javob bera olishmaydi yoki vaqt ajrata olishmaydi. Agar shunday vaziyatda bo‘lsangiz, “Maxsus Algebra” kursi aynan siz uchun!

Ushbu kursda abituriyentlarni qiynaydigan misollarni oson yo‘l bilan ishlashni, tez-tez uchrab turadigan murakkab misollarga qanday yo‘nalish olib to‘g‘ri javob topishni, juda ham muhim bo‘lgan isbot talab qiluvchi misollarni isbotlashni va murakkab misollarni bir necha usullarni qo‘llab ishlashni o‘rganasiz.

❗️ Kurs doimiy ravishda to'ldirib boriladi.

To‘liq ko‘rish

Darslar

Bo‘lim 1: Natural sonlar (BEPUL)
1.1 Natural sonlar (BEPUL)
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.2 Tub va murakkab sonlar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
1.3 Natural sonning bo'luvchilari
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 2: Kasrlar va algebraik ifodalar
2.1 Kasrga oid misollar
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.2 Proporsiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.3 Ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratish
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 3: Tenglamalar va tenglamalar sistemasi
3.1 Ayrim ratsional tenglamalarni ishlash
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
3.2 Tenglamalar sistemasi
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
Bo‘lim 4: Modulli ifodalar
4.1 Modulli tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
4.2 Modulli tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
Bo‘lim 5: Irratsional tenglamalar va tengsizliklar
5.1 Irratsional tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
5.2 Irratsional tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
Bo‘lim 6: Arifmetik va geometrik progressiya
6.1 Arifmetik progressiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 5
6.2 Geometrik progressiya
 • 0
 • 0
 • 1
 • 6
Bo‘lim 7: Funksiya va uning xossalari
7.1 Funksiya va uning xosslari (1-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
7.2 Funksiya va uning xossalari (2-qism)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
Bo‘lim 8: Ko'rsatkichli tenglamalar va tengsizliklar (BEPUL)
Bo‘lim 9: Logarifmik ifodalar tenglamalar va tengsizliklar
9.1 Logarifmik ifodalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
9.2 Logarifmik tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
9.3 Logarifmik tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
Bo‘lim 10: Trigonometrik ifodalarni soddalashtirish
10.1 Trigonometrik ifodalarni soddalashtirish
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
Bo‘lim 11: Teskari trigonometrik funksiyalar
11.1 Teskari trigonometrik funksiyalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Bo‘lim 12: Trigonometrik tenglamalar va tengsizliklar
12.1 Trigonometrik tenglamalar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
12.2 Trigonometrik tengsizliklar
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Bo‘lim 13: Hosila va uning tadbiqlari
13.1 Hosila va uning tadbiqlari
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Bo‘lim 14: Boshlang'ich funksiya va integral
14.1 Boshlang'ich funksiya va integral
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
Bo‘lim 15: Kombinatorika va ehtimollar nazariyasi
15.1 Kombinatorika
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
15.2 Ehtimollar nazariyasi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 13
92%
8%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari