Yurtimizning eng tajribali o'qituvchilaridan Rus tili bo'yicha onlayn kurslar - faqat Prep.uz

Rus tili (O‘zbek tilida)

Siz rus tilida bexato gapirish, qo‘shimchalarni to‘g‘ri qo‘yish va grammatik xatolarsiz yozishni xohlaysizmi? Unda kursimizga a’zo bo‘ling. Hammamiz uchun kerakli bo‘lgan rus tilini biz bilan o‘rganing.

Darslar

Bo‘lim 1: Cуществительное (BEPUL)
1.2 Использование вопросов Где? Куда?
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.3 Именительный падеж. Родительный падеж
 • 0
 • 0
 • 1
 • 7
1.4 Родительный падеж множественного числа
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
1.5 Дательный падеж
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
1.6 Винительный падеж
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
1.7 Творительный падеж
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
1.8 Предложный падеж
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
Bo‘lim 2: Глагол
2.1 Прошедшее время
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
2.2 Основные чередования согласный в глаголах
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
2.3 Вид глагола
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
2.4 Возвратные глаголы. Наклонение глагола
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
2.5 Глаголы движения
 • 0
 • 0
 • 1
 • 4
Bo‘lim 3: Прилагательное
3.1 Окончание прилагательных
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
3.2 Степени сравнения
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
3.3 Склонение прилагательных
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
Bo‘lim 4: Местоимение
4.1 Личные местоимения. Местоимения СЕБЯ
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
4.2 Притяжательные местоимения
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.3 Вопросительные и неопределенные местоимения
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
4.4 Отрицательные и указательные местоимения
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
Bo‘lim 5: Наречие
5.1 Способы образования наречий
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
5.2 Типы наречий
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
5.3 Степени сравнения наречий
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 6: Особые формы глагола
6.1 Причастие
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
6.2 Деепричастие
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
Bo‘lim 7: Использование Ъ и Ь
7.1 Использование Ъ и Ь
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
7.2 Повторение
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0

Baholashlar natijasi

5
O`rtacha reyting
Baholaganlar soni: 68
93%
6%
0%
0%
0%

O‘quvchilarimiz fikrlari